දවසේ සිතුවිල්ලට

නවතම ලිපි

ආගමික නිකායවාදය

විවේචනයන්

  • ආගම්වලට එරෙහිව මාධ්‍ය හසුරුවීම

    පසුගිය දින කිහිපයක ස්වර්ණවාහිණි Live@8 පුවත් විකාශය තුලින් විකාශනය වූ ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් ඔබගේ බුද්ධිමත් අවධානයට යොමු කිරීමට…

බුද්ධිමත් අවදානය පිණිසයි

විශ්වාසවන්තයිනි! (ඉස්ලාම් විරෝධි) ඔවුහු නුඹලාට හිංසා පීඩා කිරීම ස්වල්ප වශයෙන්වත් අඩු නොකරන්නෝය.

නුඹලා දුක් විඳිනු දකින්නට ඔවුහු කැමැත්තය.

ද්වේශය ඔවුන්ගේ මුවින්ම නියතවශයෙන්ම හෙළි විය.

එහෙත් ඔවුන් තමන්ගේ හදවත් තුළ සඟවාගෙන ඇති දෑ ඊටත් වඩා බෙහෙවින් දරුණුය.
ශුද්ධ වූ කුර්ආන් 3-118

කාලීන පෙලගැසීම