0

ඉස්ලාම් දහමේ මූලිකම් අතුරින් ප්‍රධාන එකක් වන ‘සලාතය’ හෙවත් වන්දනය පිලිබදව, එය ඉටු කලයුත්තේ කෙසේද? එහි පියවරයන් මොනවාද? යනාදීය මේ ලිපිය තුලින් දීර්ග ලෙස සාකච්චා කර ඇත…

කියවන්න…

 

 

ඉබුනු සහීර්

ඉබුනු සහීර් - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්න

Similar articlesඅදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *