ජීවිතය හඹා එන දිනක සැබෑ වන මරණය

0


මහ පොළවේ හතර මායිම් කොටු කොට කටු කම්බි ගසාගත් පමණින් සියල්ල මගේ යැයි සිතන සමාජය මේ සියල්ලම අතහැර දිනක නිසැකවම නළලේ කොටා ඇති දිනට යායුතු බව අමතක නොකරන්න.
මේ නිසයි නබිතුමාණන් පැවසුවේ…

මනුෂ්‍යායා හට උතුම් වු අවවාදයන් දෙකකි. ඒ ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ලබා දෙන අවවාදය අනික ‘මරණය‘ (මරණය පිලිබදව මතකය) ලබාදෙන අවවාදය.

 

අබූ අර්ශද්

 

ඉබුනු සහීර්

ඉබුනු සහීර් - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්න

Similar articlesඅදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *