රස වින්දනයට පමණක් නොව බුද්ධිමත් විමසුමකට

1

 

 

 

 

අබූ අර්ශද්

 

ඉබුනු සහීර්

ඉබුනු සහීර් - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්න

Similar articlesප්‍රතිචාර 1 යි

  1. Ashfa 2012-11-19 at 15:38

    MaashaALLAH… JAZAKALLAHU KHAYIRAN sinhala theruma sadhahaa 🙂

අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *