ඉස්ලාම් දහමේ ඉගෙන්වීම අනුව දේවස්ථනයක් (පල්ලියක්) යනු අල්ලාහ් (දෙවි)ගේ නිවස ලෙස සැලකේ. ඒ අනුව දේවස්ථානයකට යෑම, එහි රුදීසිටිම, එහි වැඳුම් පිදුම් කිරීම කුසල් ගෙනදෙන ක්‍රියාවන් වේ. නමුත් ලොව තිබෙන දේවස්ථාන (පල්ලි) තුනක් හැර අන් කිසිදු දේවස්ථානයක් ශූද්ධ වූ දේවස්ථාන ලෙස සැලකිය නොහැක. එනම්, මුස්ලීම්වරයෙකු කුසලක් අපේක්ෂාවෙන් දේවස්ථානයක් කරා ගමන් කරන්නේ නම් එලෙස යාමට හැක්කේ දේවස්ථාන තුනකට පමණි. එය පහත හදීසය තුලින් ඔබට පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි වේ. එනම්,

“කුසල් අපේක්ෂාවෙන් දේවස්ථාන තුනක් හැර වෙන කිසිදු (දේව) ස්ථානයකට ගමන් නොකළ යුතු ය. එනම් 1. මස්ජිදුල් හරාම් (ක:බාව), 2. මස්ජිදුල් නබවි, 3. මස්ජිදුල් අක්සා යනුවෙන් නබිතුමාණන් පවසන ලදී.”

මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය – බුහාරී

ශුද්ධ වූ මක්කා දේවස්ථානය (හරම් හෙවත් ක:බාව )

ශුද්ධ වූ මදීනා දේවස්ථානය (නබවි)

ශුද්ධ වූ අල්අක්සා දේවස්ථානය (සජීවි දර්ශන නොවේ)

 

අබූ අර්ෂද්අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *