ජාතිවාදී ප්‍රහාර Timeline බුද්ධිමත් විමසුමට

ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම්වරුන්ට එරෙහිව මේ රට තුල දියත් වන ජාතිවාදී ප්‍රහාර, කුමණ්ත්‍රන, බලපෑම්… යනාදීය මේ යටතේ පෙලගැසීමට අදහස් කරමි.  එසේම මෙතෙක් මෙම අඩවිය තුල මේ සම්බන්ධයෙන් ලියවුණු ලිපි, පිංතූර හා වීඩියෝ  ‘ජාතිවාදය‘ නම් ගොනුව යටතේ ඔබට කියවීමේ හා නැරඹීමේ හැකියාව ද ඇත.

එසේම මෙහි තවදුරටත් එක්කලයුතු සිද්ධීන් පිලිබදව ඔබ සතුව යම් තොරතුරු ඇත්නම්, ඒවා යහමග වෙත ලබාදෙන ලෙස ද මෙයින් ඉල්ලා සිටිමි.

 

[timeline-express]