කාලීන බුද්ධිමත් විමසුමට සියළු ලිපි

කොහෙන් පටන් ගත්තත් ඉවරවෙන් අපෙන්

‘යහමඟ‘ අඩවිය ආරම්භ කල දා පටන් නිතර නිතර විවිධ ලිපි තුල පැවසෙන කථාවක් ඇත. ඒ ‘පොඩි එකාගේ පොල් ගස ගැන වූ රචනාව වගේ‘ යන්නයි. නොයෙක් අවස්ථාවල ඉහත කථාව පැවසුවත් එම කථාවට පසුබිම් වූ සිද්ධිය කුමක් ද? යන්න මෙම අඩවිය තුල පැවසූ මතකයක් නම් මාහට නැත. පසුගිය දිනක අප රටේ සිදුවූ එක්තරා සිදුවීමක් මුල් කරගෙන පොල් […]

ඉස්ලාමීය විමසුම් කාලීන සංවාද ගවේෂණ දහම තුල බෙදීම් සියළු ලිපි

ඉස්ලාම් දහම තුල මුස්ලීම් සමාජයේ බෙදීම

මෙම ලිපියෙහි පලමු කොටසින් ‘ආගම් නාමයෙන් මිනිස් සමාජය බෙදීයාම’ යන ලිපිය මීට ඉහත සාකච්චා කලෙමු. එහිදී ආගම මුල් කරගෙන විවිධ පිරිස් තම දහම තුල බෙදීගිය ආකාරයත්, එහිදී එකම දහම තුල මිනිස් සමාජය භේදබින්න වී එකින් එකා හට චෝදනා කරගැනීමට හා කුලල්කා ගැනීමට මූලික වූ හේතු සාධක මොනවාද? යන්නත්, එම තත්වයෙන් මිදීමට ගතයුතු ක්‍රියා මාර්ග කුමක්ද? […]

කාලීන ගවේෂණ දහම තුල බෙදීම් බුද්ධිමත් විමසුමට සමයාන්තර සියළු ලිපි

ආගමේ නාමයෙන් බෙදීයන මිනිස් සමාජය

ඉහත මාතෘකාව දුටු පමණින් මිනිස් සමාජය ආගමේ නාමයෙන් විවිධ කොටස් වශයෙන් බෙදී ‘මම බෞද්ධ, මම මුස්ලීම්, මම කිතුණූ, මම හින්දු…‘ යනාදී වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම පිලිබදව මෙහිදී කථා කිරීමට යන බවට වැරදි අවබෝධයක් ඇති කර ගතයුතු නොවේ. මන්ද මා මෙහිදී කථා කරන්නට අදහස් කරන්නේ ‘මම බෞද්ධයෙක්‘ එසේත් නැත්නම් ‘මම ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක්‘ එසේත් නැත්නම් ‘මම කිතුණූ භක්තිකයෙක්‘… […]