ඉස්ලාමීය වෙබ් අඩවීන්

ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හා එහි ඉගෙන්වීමන් පිලිබදව කථා කරන ශ්‍රී ලාංකීය වෙබ් අඩවීන් මෙහි පහතින් පෙලගස්වා ඇත. මෙහි හෙළ බසින් ඉදිරිපත් කරන ශුද්ධ වූ කුර්ආන් අඩවීන් කිහිපයක් ද ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමි. Untitled 1

http://www.blog.yahamaga.com

http://www.sriquran.com

 

http://www.yayuthumaga.com

 

http://www.dawahcorner.net

 

http://www.sinhalenislam.org

 

http://www.albaiyinah.org

 

http://www.hubbunnabi.org/si

 

http://www.manaruddawa.or

 

http://www.sinhalaislam.com

 

http://www.islamlanka.net

 

http://obataislam.com

 

http://islaamaya.com

 

http://alquranaya.com

 

http://www.nabithuma.com

 

http://www.muslimithihasaya.com

 

http://muslimkanthawa.com

 

http://hadeesgrantha.com

 

http://www.saheelan.com

 

http://www.dawahcorner.net

 

http://manaruddawa.org

Write to Yahamaga

මෙහි Click කරන්න

Parallel Sites

Blogs

Ibnu Saheer
කල්මූනේ මහ්මුද් කාන්තා විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවිය වන ෆාතිමා ශෙරීන් ඉනාමුල්ලා ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ජාත... more
Ibnu Saheer 11 hours ago
Ibnu Saheer
මිහිමත වෙසෙන ඕනෑම කෙනෙකුහට තම උපන් බිම කෙරෙහි ආදරයක්, ආකාර්ෂණයක් හා හැඟීමක් පැවතීම සාමාන්‍ය කාරණයකි.... more
Ibnu Saheer
ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සුවිශේෂි දිනයන් පිලිබදව කරන ඉස්ලාමීය විමසුම මේ ලිපිය යටතේ පෙලගැසීම සිදු... more

Forum Topics

Ibnu Saheer
මෙය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකු, 2020/1/21 දින පාර්ලිමේන්තු සභාව ඉදිරියේ කල...
Ibnu Saheer 11 hours ago
Ibnu Saheer
සියළු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා..! - මේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවයි. නමුත් ලොව එකම බෞද්ධ රටේ එම ප්‍රතිපාදව... More
'':
fade
slide
Rating: