03 පාඩම – ඉස්ලාමය ඊට කලින් වූ (පාප) සියල්ල නසයි

හදීස් අංක 0010 සිට 0011 දක්වා…

0010

ඉබ්නු ෂුමාෂා අල් මහරී ප්‍රකාශ කළේය. මරණාසන්නව සිටී අම්ර් ඉබ්නුල් ආස් (රළි -තුමා) වෙත අපි පැමිණියෙමු. එවිට එතුමා දීර්ඝ වේලාවක් හඬා තම මුහුණ බිත්තිය දෙසට හරවා ගත්තේ ය. එවිට එතුමාගේ ප්‍රත්‍රයා මාගේ දයාබර පියාණෙනී! අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණන් (සල්) ඔබට මෙසේ සුභාරංචි පැවසුවේ නැද්ද? අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණන් (සල්) ඔබට මෙසේ සුභාරංචි පැවසුවේ නැද්දැයි අසන්නට පටන් ගත්තේ ය. ඔහු (හදීසයේ දැනුම් දෙන්නා ) ප්‍රකාශ කළේ ය. එවිට (අම්ර් ඉබ්නුල් ආස් වන) එතුමා තම මුහුණ (තම ප්‍රත්‍රයා දෙසට) හරවා (මෙසේ) ප්‍රකාශ කළේ ය. “ අල්ලාහ් හැර නැමදුමට සුදුසු වෙනත් දෙවි කෙනෙක් නොමැති බවටද මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණන් වන බවටද” සාක්ෂි දැරීම ඉතිරි කිරීම් වලින් ශ්‍රේෂ්ඨතම දෙය වන්නේ ය.  මම (මාගේ ජීවිතයේ) අවධි තුනක ඉඳ ඇත්තෙමි.

(පළමු අවධියේ දී) මට වඩා එතුමාණන් කෙරෙහි ක්‍රොධය පෑ වෙන කිසිවෙක් නො සිටින්ට ඇතැයි මම සිතුවෙමි. එතුමාණන් කෙරෙහි මට බලයක් තිබුණි නම් එතුමාණන්ව ඝාතය කිරීම තරම් වෙන කිසිවක් මට ප්‍රිය නො විය. ඒ අවධියේ දී මා මරණයට පත් වූයේ නම්, මා නිරවාසියින්ගෙන් කෙනෙක් වන්නට තිබුණි.

අල්ලාහ් ඉස්ලාමයට මගේ සිත යොමුකළ විට, මම නබි (සල්) තුමාණන් වෙත පැමිණ, “ඔබතුමාණන්ට බයිඅත් (අවනත වීමේ ප‍්‍රතිඥාව) දීමට ඔබතුමාණන්ගේ දකුණත දික් කරන්න“ යැයි කීවෙමි. එතුමාණෝ තම දකුණත දික් කළහ. මම මාගේ අත (ආපස්සට) ඇදගත්තෙමි. අම්ර්! ඔබට සිදුවී ඇත්තේ කුමක් දැයි එතුමාණෝ ඇසූහ. කොන්දේසි කිහිපයක් පැනවීමට අදහස් කලෙමි යැයි මම කීවෙමි. “කිනම් කොන්දේසි ද ඔබ පනවන්නේ” යැයි එතුමාණෝ ඇසූහ. “මා ක්ෂාමා කරනු ලැබීම (කොන්දේසිය වේ.)” යැයි මම පැවසුවෙමි. ඉස්ලාමය ඊට කළින් සිදුකළ (පාපිෂ්ඨ) දෑ (සියල්ල) නසන බවත්, හිජිරතය (ධර්මය වෙනුවෙන් රට හැර යෑම) ඊට කළින් සිදුකළ (පාපිෂ්ඨ) දෑ (සියල්ල) නසන බවත්, හජ් නැමදුම ඊට කළින් සිදුකළ (පාපිෂ්ඨ) දෑ (සියල්ල) නසන බවත්, ඔබ නො දන්නේ දැයි ඇසූහ.

(මා ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමෙන් පසු) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණන් (සල්)  තරම් ප්‍රියමනාප වෙන කිසිවෙක් මට නො වීය. මාගේ ඇසට එතුමාණන්ට වඩා ගෞරවයෙන් පෙනෙන වෙන කිසිවෙක් නොවී ය. එතුමාණන් කෙරෙහි වූ (මා තැබූ) ගෞරවය නිසා එතුමාණන්ගෙන් මාගේ ඇස් දෙක පිරවීමට මට නොහැකි විය.(එතුමාණන්ව මුලුමනින්ම මාගේ ඇස් දෙකෙන් දැකීමට පවා නොහැකි විය.) එතුමාණන්ගෙන් මාගේ ඇස් දෙක පිරවීමට මට නොහැකි වූ නිසා, එතුමාණන්ව විග්‍රහ කරන මෙන් මා අසනු ලැබුණි නම්, එය මට නොහැකි වන්නට තිබුණි. මම ඒ අවධියේ මිය ගියේ නම්, ස්වරග වාසීන්ගෙන් කෙනෙක් වීමට බලාපොරොත්තු වන්න තිබුණි.

පසුව  බොහෝ කරුණුවල වගකීම් අපට පැවරුණි. ඒවායෙහි මාගේ තත්ත්වය කුමක්දැයි කියා මා නොදනිමී. මා මරණයට පත්වුවහොත්, (මරණයට) විලාප නගන කාන්තාව හෝ ගින්දර මා (ගේ මරණය) සමග සහභාගී කරවා නොගන්න‍. මාව ඔබලා භූමිදානය කරන විට, මා (ගේ මිනීවල) මත පස් දමන්න. පසුව ඔබලා තුලින් මා අස්වැසිල්ලක් ලබනු පිණිස ද, මාගේ අධිපතිගේ දූතයින් (වන මළායිකාවරුන්ට)ට මා කුමන පිළිතුරක් දෙන්නේ දැයි මට බලාගනු පිණිසද,  ඔටුවෙක් කපා එහි මාංග බෙදා දෙන (වේලාවට සමාන) කාලයක් මාගේ මිනීවල වටා ඔබලා සිටගන්න.

(මුස්ලිම් – 121)

0011

අනස්  (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේය. මිනිසෙක් නබි (සල්) තුමාණන් වෙත පැමිණ, අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෙනී! (පාප ක්‍රියා වලින්) මහා හෝ සුලු කිසිම දෙයක් මා නොකර අතහැර නොමැත. (එවිට) එතුමාණෝ අල්ලාහ් හැර නැමදුමට සුදුසු වෙන දෙවිකෙනෙක් නොමැති බවටත්, මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණන් බවටත් ඔබ සාක්ෂි දරන්නේ දැයි තෙවතාවක් විමසූහ. ඔහු “ ඔව්” යැයි පැවසීය. (එයට) එතුමාණෝ “එ(ම සාක්ෂි)ය එයට (එම පාපාවලට) පිළියමක් ලෙස ලැබෙනු ඇත” යැයි පැවසීය.

(අල්අහාදීසුල් මුහ්තාරා – 05 වන වෙලුම – හදීස් අංක 1773)

මෙම හදීසයේ සනදය (දැනුම් දෙන්නන්ගේ දම්වැල) සහීහ් වේ.

...>>>