11 පාඩම – අල්ලාහ් නො නිදන්නේ ය

හදීස් අංක 0031 සිට 0033 දක්වා…

0031

අබූ මූසා අල් අෂඅරී තුමා දැනුම් දුන්නේය “අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෝ අප අතර සිට ගනිමින් කරුණු පහක් ප්‍රකාශ කලෝය. නියත වශයෙන්ම අති බලවත් අති උක්තරීතර අල්ලාහ්  නිදාගන්නේ නැත. ඔහුට නිදාගැනීමට අවශ්‍ය තාවයක් ද නොමැත. ඔහු තරාදිය ඔසවන්නේ ය. පහත් කරන්නේ ය. රාත්‍රීයේ (මිනිසා විසින් කරන ලද සියලු) ක්‍රීයා දවාලයේ ක්‍රීයාවන්ට පෙර ඔහු වෙත (ඉහළට) ගෙන යනු ලබන්නේ ය. දවාලයේ (මිනිසා විසින් කරන ලද සියලු) ක්‍රීයා රාත්‍රීයේ ක්‍රීයාවන්ට පෙර ඔහු වෙත (ඉහළට) ගෙන යනු ලබන්නේ ය. ඔහුගේ තිරය ආලෝකය යි. ඔහු එය (එම තිරය) ඉවත් කළහොත්, ඔහුගේ මුහුණේ ආලෝකය ඔහුගේ බැල්ම වදිනතෙක් මානයක ඇති ඔහුගේ සියලු මැවීම් පුලුස්සා දමනු ඇත.

  • වෙනත් දැනුම්දීමක ඔහුගේ තිරය ගින්දර ය යැයි සඳහන් වේ.

(මුස්ලිම් – 179)

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ ‏ “‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ‏”‏ ‏.‏ – وَفِي رِوَايَةِ حِجَابُهُ  النَّار

...>>>