අනිවාර්ය ස්නානය

6

අනිවාර්ය ස්නානය

ස්නානය අනිවාර්ය වූ විට, සලාත ඉටුකළ යුත්තේ ස්නානය කිරීමෙන් පසුවයි. ස්නානය අනිවාරය වූ පුද්ගලයා ස්නානය නොකර සලාතය ඉටුකිරීම නොකළ යුතුය. එසේ ස්නානය නොකර සලාතය ඉටුකලොහොත් එය පිළිගනු නොලැබේ. ස්නානය අනිවාරය වන්නේ කෙසේද? ස්නානය අනිවාරය වූ පුද්ගලයා ස්නානය කළ යුත්තේ කෙසේද? යන කරුණු විමසා බලමු.

ස්නානය අනිවාර්ය වන අවස්ථා

1.ධාතු පිටවීම:-

පුරුෂයින්ට හා ස්ත‍්‍රීන්ට සංසරගය මගින් හෝ සංසර්ගයෙන් තොරව හෝ නින්දේදී නැත්නම් අවධියේදී, ඉබේම නැත්නම්  ඕනෑකමින් ධාතු පිටවුවහොත්  ස්නානය අනිවාර්ය වේ.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 3328, මුස්ලිම් 523  අහ්මද් 25869).

2. ලිංගික සංසර්ගය:-

ධාතු පිටවුවත් නැතත් සංසර්ගයේ යෙදුනු විට ස්වාමිය හා භාර්යාව යන දෙදෙනාටම ස්නානය අනිවාර්ය වේ.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 291, මුස්ලිම් 578).

3.මාසික ඔසප් වීම (හෙයිල් ඇති වීම)

කාන්තාවන්ට මාසික ඔසප් වීම ඇති වුවහොත් සලාතය ඉටුකිරීම, උපවාසය රැකීම, සංසර්ගයේ යෙදීම ආදී ක‍්‍රියා තහනම් වේ. ඔසප් වීම නැවතුන විට ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ. ස්නානය කිරීමෙන් පසු ඔසප් වීමේදී තහනම් වූ ඉහත සඳහන් ක‍්‍රියා කළ හැකිය.

4. ස්ත‍්‍රීන්ට දරු ප‍්‍රසූතියේදී ඇති වෙන රුධිර වහනය (නිෆාස්)

කාන්තාවන්ට දරු ප‍්‍රසූතියෙන් පසු ගර්භාෂයෙන් රුධිරය පිටවීමට පටන්ගනී. එසේ රුධිරය පිටවන කාන්තාවන් සලාතය ඉටු කිරීම, උපවාසය රැකීම, සංසර්ගයේ යෙදීම ආදී ක‍්‍රියා නොකළ යුතුයි. රුධිර පිටවීම නැවතුන විට ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ. මෙසේ දරු ප‍්‍රසූතියේදී ඇති වන රුධිර පිටවීම පිළිබඳව කුර්ආනයේ හෝ හදීස්වල පැහැදිල සාධක කිසිවක් නොලැබුනද, මාසික ඔසප් වීම පිළිබඳ නීතියම මෙයටත් අදාල වේ.

5. සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ.

සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම වැඩිවියට පත් සියළු දෙනා හටම අනිවාර්ය වේ. මේ පිළිබඳව සෘජුවම නබි (සල්) තුමාණන් විසින් අණ කර අත. “වැඩිවියට පත් සියළු දෙනා හටම සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම (වාජිබ්) අනිවාර්ය යුතුකම වේ.”යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කළහ.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 858,879,880,895,2665, මුස්ලිම් 1535) මෙම හදීසයේ සිකුරාදා දින ස්නානය කළ යුතු යැයි අණ කර ඇති අතර තවත් හදීසයක ස්නානය කළ යුත්තේ ජුම්මාවට පෙර බව කියවේ. “ඔබලාගෙන් කෙනෙකු ජුම්මාවට පැමිණෙන්නේ නම් ඔහු ස්නානය කරත්වා” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 877). සිකුරාදා දින ජුම්මාවට පෙර ස්නානය කිරීම වැඩිවියට පත් සියළු මුස්ලිම්වරුන්ගේ අනිවාර්ය යුතුකමක් බව මෙම හදීස් දෙකෙන් පැහැදිලිවම ඔප්පු වේ.

ස්නානය කළ යුතු ආකාරය

ඉහත සඳහන් කළ කරුණුවලින් එකක් නිසා ස්නානය අනිවාර්ය වූ කෙනෙක් ස්නානය කළයුතු ආකාරය විමසා බලමු.

අනිවාර්ය වූ ස්නානය ඉටුකරන විට පළමුවෙන්ම ලිංගික අවයවය සේදිය යුතුයි. මෙසේ ලිංගික අවයවය සෝදන විට දකුණතින් ජලය වත් කර වමතින් පිරිසිදු කළ යුතුයි.(බුහාරී 259.260, මුස්ලිම් 528) ඉන්පසු සලාතයට වුළු කරන ආකාරයට වුළු කළ යුතුයි.(බුහාරී : 248, මුස්ලිම් 527) මෙසේ වුළු කරන විට කකුල පමණක් ස්නානය කිරීමෙන් පසු වුවද සේදිය හැකිය.(බුහාරී : 249, මුස්ලිම් : 528). නබි (සල්) තුමාණන් ස්නානය කිරීමට පෙර තෙත් අතින් තම හිස පිරිමැද, තෙවරක් ජලය වත්කර ඇති බව හදීසයේ සදහන් වේ. (බුහාරී 248,273, මුස්ලිම් 526). තවද අවසානයේදි මුළු ශරීරයම තෙමෙන ආකාරයට ජලය වත් කර ස්නානය කළ යුතුයි. ස්නානය කරන විට පැය ගනන් ස්නානය කිරීමට අවශ්‍ය නැත. තෙවරක් හිසට ජලය වත්කර පසුව මුළු ශරීරයම තෙමා ගැනීම ප‍්‍රමාණවත් වේ. ස්නානය කිරීමෙන් පසු සලාතය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, යළිත් වුළු කිරීමට අවශ්‍ය නැත. ස්නානය කිරීමට පෙර කළ වුළුව සමග සලාතය ඉටුකළ හැකිය.

ඉබුනු ජමීල්

 

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නප්‍රතිචාර ගනන 6 යි.

 1. riyasdeen 2013-07-27 at 19:15

  කරුණාකරලා කියනවාද? මොනවද සුන්නත් කියාවල් කියා? සහ මම අහලා තියනවා ජුම්මා සලාතය කිරීමට‍ ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය නෑ කියලා ඔයා කියනවා අනිවාරහි කියලා මට පැහැදිලි නෑ

  • අබූ අර්ශද් 2013-07-29 at 14:54

   ලිපිය හොදින් විමසා බලන්න ජුම්මා දිනවල ස්නානය අනිවාර්‍ය බව පවසන්නේ දිව්‍යමය මඟපෙන්වීම අනුව මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ය නැවතත් එම හදීසයන්,
   ‘වැඩිවියට පත් සියළු දෙනා හටම සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම (වාජිබ්) අනිවාර්ය යුතුකම වේ.’ යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කළහ.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 858,879,880,895,2665, මුස්ලිම් 1535)
   ‘ඔබලාගෙන් කෙනෙකු ජුම්මාවට පැමිණෙන්නේ නම් ඔහු ස්නානය කරත්වා’ යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 877).

 2. riyasdeen 2014-09-16 at 21:50

  මට ඉම්මාම් වරයෙක් කිහුවා ධාතු වර්ග 2 තියන්නවා .එකකට අනිවාර්ය ස්නානය කල යුතු බව සහ අනිකට නිකන් ජලයෙන් සෝදා හැරියොත් ඇති බව ඔහු එකකට මට හදිස් එක්කකුත් කිවේය . මට මෙය පහදන්න (ඔහු කිසිමේ කාම ආශාවකින්තොරව විටවෙන්න ධාතු වොල්ලට ස්නානය කිරීම අවශය නෑ කියලා කිවේය )

  • අබූ අර්ශද් 2014-09-24 at 16:32

   ඉහතින් ඔබ විමසන පැනය ප්‍රධාන කරුණූ 03ක් ඔස්සේ විමසා බැලීම අත්‍යඅවශ්‍යය. එනම්,

    ධාතු පිටවීම
    ‘මදි’ හෙවත් කාමුක හැඟීමන් නිසා පිටවන ස්‍රාවය,
    කාමුක හැඟීමකින් තොරව පිටවන ස්‍රාවය,

   ඉහත අවස්ථා 03 පිලිබදව ඉස්ලාම් පැහැදිලි ලෙස විග්‍රාහයන් ඉදිරිපත් කොට ඇත. ඒ අනුව මෙහි පලමු අවස්ථාව එනම් ‘ධාතු’ පිටවූ අවස්ථාව හැර අනිකුත් අවස්ථාවල ස්නානය අනිවාර්‍ය නොවේ. විශේෂයෙන් දෙවන අවස්ථාව එනම් ‘මදි’ (කාමුක හැඟීමන් උත්සන්න වූ විට පිටවන ස්‍රාවය) අවස්ථාව පලමු අවස්ථාවට බොහෝ දුරකට සමානය එනම්, එහිදී පිටවන්නේ තරමක ඝන ස්‍රාවයකි. මේ පිලිබදව අලි (රලි) තුමා නබිතුමාණන්ගෙන් විමසූ විට නබිතුමාණන් පැවසුවේ.
   ‘එවැනි අවස්ථාවක (එය පිරිසිදු කොට) වූළු කරගැනීම ප්‍රමාණවත්. ධාතු පිටවුයේ නම් ස්ථානය කිරීම අවශ්‍යයි’ යනුවෙනි.
   මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය- තිර්මිදි, නසා‍යි, මුඅත්තා (මීට අමතරව ‘තිර්මිදි හදීස් ග්‍රන්ථයේ 100 වන හදීසයේ සිට 112 දක්වා මේ විෂය පිලිබදව දීර්ඝ ලෙස කරුණූ සාකච්චා කොට ඇත.)
   තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමන් අවශ්‍ය නම් නැවත විමසන්න.

 3. Umar 2019-10-24 at 12:38

  ස්නානය පිරිමින්ට අනිවාර්‍ය වූ මොහොතක උපවාසයේ යෙදිය හැකිද?

  • Ibnu Saheer 2019-10-25 at 19:06

   ස්නානය අනිවාර්‍ය වූ තත්වයක උපවාසයේ යෙදීමට කිසිදු තහනමක් ඉස්ලාම් දහමේ නැහැ. සලාතය සදහා ස්නානය (හෝ අවස්ථාව අනුව තයමම්) අනිවාර්‍ය වේ.

අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site