දවසේ සිතුවිල්ලට

යහමග

මෙම 'යහමග' අඩවිය බලන ඔබ...

සමගාමී වෙබ් අඩවි

යහමග සියළු ලිපි

මෙම අඩවිය තුල පලකරන ලද සියළු ලිපි (දින අනුපිලිවලට නවතම ලිපියේ පටන් පැරණිතම ලිපිය දක්වා) කියවන්න.
 • මෙහි Click කරන්න
 • ජාති කුල ගෝත්‍ර විවිධත්වයක් සදහා පමණි

  මනුෂ්‍යයනි!, අපි නුඹලා ව එකම එක පුරුෂයෙකුගෙන් හා ස්ත්‍රියකගෙන් නිර්මාණය කළෙමු.
  පසුව නුඹලා එකිනෙකා හඳුනාගනු පිණිස ගෝත්‍රයන් හා ජාතීන් බවට පරිවර්ථනය කළෙමු.
  සැබැවින්ම, ඔබලා අතරින් දෙවියන් හමුවේ වඩාත් ම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ තැනැත්තා වන්නේ.

  සදාචාර සම්පන්න තැනැත්තාය.

  අල්කුර්ආනය 49-13

  Sri-Quran (ML) Site

  Sri-Quran Site

  Al-Hadees Site

  SLMN (Social) Site