රස වින්දනයට පමණක් නොව බුද්ධිමත් විමසුමකට

1

[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]
 

 

 

 

අබූ අර්ශද්

 
[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නප්‍රතිචාර 1 යි

  1. Ashfa 2012-11-19 at 15:38

    MaashaALLAH… JAZAKALLAHU KHAYIRAN sinhala theruma sadhahaa 🙂

අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site