විද්‍යාත්මක නව සොයාගැනීම් සහා ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය

0

විද්‍යාත්මක නව සොයාගැනීම් සහා ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය

 

දරුගැබ තුල බිලිදාගේ ලිංගය තීරණයවීම

ආපසු එන අහස

වායු ගොල පටල

කදුවල කාර්‍ය භාරය

කදුවල චලනයන්

යකඩ පිලිබදව අභිරහස

නිර්ණය කල ප්‍රමාණයට වැසි පහලවීම

එකින් එකට මිශ්‍ර නොවන සාගර

ඇඟිලි සලකුණු

ඇටකටු සහා මාංශ පේශි

දරුගැබ තුල බිලිදාගේ අදියරයන්

විශ්මය ජනක අනාවැකි

 

අබූ අර්ශද්

 

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නඅදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site