සලාතය – තෙවන හා සතර වන රකඅත්

0

මැද ඉඳුමෙන් පසු දෙවන රකඅතයෙන් තුන්වන රකඅතය සඳහා නැගිටින විට අල්ලාහු අක්බර් යැයි පවසා අත් දෙක උරහිස දක්වා හෝ කන් දෙක දක්වා ඔසවා පසුව පපුව මත තබාගත යුතුය.

739- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ ” إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ “، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا

“ඉබ්නු උමර් (රළි) තුමා සලාතය පටන්ගන්නා විට අල්ලාහු අක්බර් යැයි පවසා තම අත් දෙක (උරහිස දක්වා) ඔසවන්නේ ය. රුකූඋ වලට යට විට ද අත් දෙක ඔසවන්නේ ය.  සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා යැයි පවසන විටත් තම අත් දෙක ඔසවන්නේ ය. දෙවන රකඅතයෙන් නැගිටින විටත් තම අත් දෙක ඔසවන්නේ ය. මෙසේ නබි (සල්) තුමාණෝ කළ බව (ඉබ්නු උමර් රළි තුමා) ප්‍රකාශ කළේය.

බුහාරී – 739

තුන් වන හා සතර වන රකඅත් වල සූරතුල් ෆාතිහාව පමනක් පාරායනය කිරීම ප්‍රමාණවත් වන නමුත් තම අභිමත පරිදි තවත් සූරාවක් හෝ සූරාවෙන් කොටසක් පාරායනය කිරීමට ද පුඵවන. තුන්වන රකඅතය අවසන් කර සතර වන රකඅතයට නැගිටින විට දෙවන රකඅතයෙන් නැගිටින විට අත් දෙක උරහිස දක්වා එසවූවාක් මෙන් අත් නො ඔසවා පපුව මත තබාගත යුතුය යන්නට ඉහත බුහාරි 739 හදීසයම සාක්ෂය වේ. තුන් වන හා සතර වන රකඅත් වලදී ද රකුඋ සුජූද් පළමු හා දෙවන රකඅත් වල ඉටුකර ආකාරයටම ඉටුකළ යුතුය.

සතර වන රකඅතයේ සජදා දෙක ඉටුකිරීමෙන් පසු අවසාන ඉඳුමට වාඩි විය යුතුය.( අවසාන ඉඳුමෙහි අසුන් ගත යුතු ආකාරය ඉහත මැද ඉදුමට අසුන් ගන්නා ආකාරය විග්‍රහ කරන විට බුහාර 828 වන හදීසය මගින් විස්තර කර ඇත.)

ඉබුනු ජෙමීල්

 

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නඅදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site