2017/11/17 ගාල්ල මුස්ලීම් ජනතාවට එරෙහිව සිංහල ජාතිවාදය

Comments Off on 2017/11/17 ගාල්ල මුස්ලීම් ජනතාවට එරෙහිව සිංහල ජාතිවාදය

2017/11/17 රාත්‍රියේ ගාල්ල ගිංතොට මුස්ලීම් ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන සිංහල ජාතිවාදී කණ්ඩායමක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කල අතර මෙයින් විශාල විනාශයක් එම ප්‍රදේශයේ සිදුව ඇත. එම ප්‍රදේශයට පිටින් පැමිණි බූස්ස, රජ්ගම, පියදිගම… වැනි ප්‍රදේශවලින් සංවිධානාත්මකව පැමිණි පිරිස මෙම විනාශය සිදුකොට ඇත. මෙම විනාශය ඉතාම සැලසුම් සහගත ලෙස සංවිධානය කොට ඇති බව එම ප්‍රදේශවාසීන් සමඟ සාකච්චා කිරිමේ දී පැහැදිලි වේ. එම විනාශයේ රූපරාමු පහතින් දැකගත හැක.

වීඩියෝ නැරඹීමට – යහමග වීඩියෝ Click කරන්න

 

 

 

 

[FinalTilesGallery id=’1′]

 

 

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්න

Similar articlesSLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site