ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? (කොටස - 02) from ibnujameel's blog

අවසාන වශයෙන් සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ සියළු ප‍්‍රදේශවලටත් සියළු සමාජවලටත් පොදු වූ එකම අනාගත වක්තෘවරයා වශයෙන් ද යුගාන්තය දක්වා වූ අවසාන අනාගත වක්තෘ වරයා වශයෙන් ද මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ව තෝරා පත්කර එතුමාණන්ට අල්-කුර්ආනය නැමැති දිව්‍යම පුස්තකයද ලබාදුන්නේ ය. එම දිව්‍යම පුස්තකය අවසානය දක්වා ආරක්‍ෂා කිරීමේ වගකීමද සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ වන අල්ලාහ්ම භාරගත්තේ ය. සර්වබලධාරී අල්ලාහ් පාරිශුද්ධ කුර්ආනයේ මෙසේ සඳහන් කරයි,”මෙම පුස්තකය අපිම පහළ කළෙමු. එය අපිම (අවසානය දක්වා ආරක්‍ෂා) කරමු” (ශු අල්කුර්ආනය 15:9) මේ ආකාරයට එහි ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ වගකීම භාරගත් දෙවියන් වහන්සේ සියවස් 15ක් තිස්සේ සියළු ආකාරයේ දුෂණ වලින් එය ආරක්‍ෂා කර තිබීම විවෘත හදවතින් එය පරිශීලනය කිරීමේදී දැනගත හැකිය. එසේම මින් ඉදිරියටත් එහි ආරක්‍ෂාව පිළිබඳූව කිසිඳු සැකයක් නොමැත.


අල්-කුර්ආනය නම් වූ එම දිව්‍යම පුස්තකය මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ට අනාවරණය කරනු ලැබූ මුල් බස වන අරාබි බසින් ඒ ආකාරයෙන්ම අදටත් පැවතීමත්, එම භාෂාවද මළ භාෂාවක් බවට පත් නොවී ලෝකයේ අති බහුතරයකගේ මව් භාෂාව වශයෙන් ව්‍යවහාරයේ පැවතීමත් අල්-කුර්ආනයේ ආරක්‍ෂාව ගැන කථා කරන කළ ඉතා වැදගත් ලක්‍ෂණයන් වේ. මෙම සත්‍ය දේව හෙළිදරව්ව ලොවට දේශනා කළ අනාගත වක්තෘ මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ව ලගින්ම ඇසුරු කළ එතුමාණන්ගේ සමීපතම සගයින් විසින්ම එය ග‍්‍රන්ථාරූඩ කිරීමත්, එම සගයින් විසින් ග‍්‍රන්ථාරූඩ කරන ලද මුල් පිටපත් අදටත් පැවතීමත් අල්-කුර්ආනයේ නිරුපද්‍රිත භාවයට කදිම සාක්‍ෂි වේ. (මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ බෑන හා එතුමාණන්ගේ සමීපතම අනුගාමිකයෙක් ද වූ ඉස්ලාමීය අධිරාජ්‍ය‍ය තුන්වන කලීෆා තැන්පත් උස්මාන් (රලි) තුමාගේ පාලන කාලයේ එතුමාගේ නායකත්වයෙන් ලියන ලද මුල්පිටපත් දෙකක් අදටත් සෝවියට් දේශයේ තාෂ්කන්ඩ් කෞතුකාගාරයේ හා තුර්කියේ ස්තම්බූර් කෞතුකාගාරයේ දැකිය හැකිය.) අල්-කුර්ආනය එහි මුල් බසින්ම කටපාඩම් කිරීම නබි තුමාගේ සමයේ සිට අද දක්වාම මුස්ලිම් සමාජය කලාවක් හැටියට සැලකීමද, එසේ කටපාඩම් කරන අයට සමාජය තුළ වැදගත් කමක් දීම මගින් ද අල්-කුර්ආනයේ ආරක්‍ෂාව තවත් තහවුරු වේ. මේ ආකාරයට ලොවේ දැනට ඇති මිනිස් අදහස් වලින් දුෂණය නොවූ අඩු වැඩි කිරීම් වලට ලක් නොවූ හා දෙවියන් වහන්සේ විසින් අනාවරණය කළ පසු සංශෝධනයන්ට ලක් නොවූ එකම දිව්‍යම පුස්තකය පාරිශුද්ධ වූ අල්-කුර්ආනය පමණක් බව ස්ථිරවම ප‍්‍රකාශ කළ හැකිය.

මේ ආකාරයට දැනට ලොව ඇති එකම ඉස්ලාම් නම් ස්වභාවික යහමග අල්කුර්ආනයත් එම අල්කුර්ආනයට විවරණය වූ මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ ජීවන සැලැස්මත් අනුගමනය කිරීම ‍වේ. ‍මේ අනුව අදට මුස්ලිම් යැයි හැදින් විය හැක්‍කේ උප්පැන්න සහතික‍යේ අරාබි නමක් සදහන් වී ජාතිය මුස්ලිම් යැයි සදහන් කර ඇති පුද්ගලයා ‍‍හෝ පාරම්පරිකව මුස්ලිම් යැයි හදුන්වා ගන්නා ‍දෙමාපියන්ට දාවා උපදී යම් සම්ප්‍රදායික චාරික්‍රයන් පිළිපදින පුද්ගලයා ‍හෝ ‍නොව, ‍ ‍‍දේව පණිවිඩ‍‍‍‍‍‍‍යේ පළමු ‍කොටස වන පාරිශුද්ධ කුර්ආනයත් එහි ‍‍දෙවෙන ‍කොට වන එම කුර්ආනයට විග‍්‍රහය වූ මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්‍‍ගේ ජීවන සැලැස්මත් ‍‍‍හොදින් වටහා‍නෙ පිළිපදින පුද්ගලයාටය. ‍මේ අනුව ඉස්ලාම් දහමේ මූලාශ්‍රයන් වන්නේ කුර්ආනයත් ‍‍එම කුර්ආනයට විග්‍රහය වූ දේව වක්තෘ මුහම්මද් (සල්) තුමාණ‍‍ගේ ජීවන සැලැස්මත් පමණි ‍. ‍මෙම මූලාශ්‍රයන් ‍‍‍දෙකට අනුව පමණක් සිය ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාවන් සකසා ගත් පුද්ගලයා මුස්ලිම් (ඉස්ලාම් නැමැති කාර්ය ඉටුකරන්නා) ‍වේ.‍ මෙම මූලාශ්‍රයන් ‍දෙක අවුරුදු 1500කට ‍‍පෙර මුහම්මද් ‍දෙව වක්තෘ තුමාණන් විසින් ‍‍‍‍දේශණා කළ ආකාරයටම අදටත් ජීවමානව පවතී.

ඉස්ලාම් දහ‍‍මේ මූලාශ්‍ර

මේ මිහිතලය මත මිනිසා පා තැබූ දා සිට ඉස්ලාම් දහ‍‍මේ එකම මූලාශ්‍රය වන්‍‍නේ දේව පණිවිඩය බව අප ඉහත සදහන් ක‍‍ළෙමු. ‍මෙම ‍‍දේව පණිවිඩයට අරාබි භාෂා‍නේ කියන්‍නේ වහී කියා ය. ඉස්ලාම් දහමට අනුව මිනිසා තම සියළු ක්‍රිය වහී නම් දේව පණිවිඩයට අනුවම සකසා ගත යුතු බව සදහන් කළෙමු. මෙම දේව පණිවිඩය කොටස් දෙකකි. එනම්

1.    දෙවියන් වහන්සේ ජිබ්රීල් නම් තම සුර දූතයා මාර්ගයෙන් දේව වකෘවරයාට සෘජුවම පාරායනය කර පෙන්වන ලද ශුද්ධ වූ කුර්ආනයයි. මෙම ශුද්ධ වූ කුර්ආනය අවසාන දේව වක්තෘ මුහම්මද් තුමානන්ට අවුරුදු විසිතුනක වක්තෘ මෙහ‍යේ දී ඒකක සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ වන අල්ලාහ්ගෙන් ලැබුනු අවවාද හා අනුශාසනා ඇතුලත් මගයෙන් වීමයි. එතුමාණන්ගේ අභාවයන් පසු සයමසක් ඇතුළත එතුමාව ලගින්ම ඇසුරු කළ එතුමාණන්ගේ සගයින් විසින් ග්‍රන්ථාරූඩ කරල ලදි. මෙම ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ගැන ඇතැම් කරුනු ඉහත අප සදහන් කර ඇති අතර මුස්ලිම් අයට මෙන්ම මුස්ලිම් නොවන අයට ද මේ ගැන යම් දැනුමක් ඇත.

2.    වහී හි දෙවන කොටස වන්නේ දේව වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන් ගේ මගපෙන්වීමයි. මෙය ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ ප්‍රායෝගික විග්‍රහයයි. ඉස්ලාමීය ව්‍යවහාරයෙන් මෙය හදීස් කියාද සුන්නා කියාද හදුන්වනු ලැබේ.ශුද්ධ වූ කුර්ආනය මගින් අල්ලාහ් විසින් කරන ලද අණුශාසනා හා අවවාදයන් අල්පමාත්‍රයක් හෝ උල්ලංඝනය නොකර ප්‍රා‍යෝගිකව තම ජීවිතයහි ක්‍රියාත්මක කරමින් සකළ ලෝවැසියාටම පූර්වාදර්ශය සැපයූ ආකාරය මෙම හදීස් මගින් විස්තර කෙරේ. දේව වක්තෘ තුමන්ව ලගින්ම ආශ්‍රය කරමින් එතුමාගේ අනුශාසනාවට අනුව සිය ජීවිත හැඩගස්වා ගත් සහාභාවරු නැමැති එතුමාගේ අනුගාමිකයින් විසින් පසු සියවස් වල් ජීවත් වූ සැදැහැවත් ඥානවන්තයින්ට ප්‍රකාශ කරන විට ඔවුන් විසින් ග්‍රන්ථාරූඩ කර හදීස් ග්‍රන්ථ ලෙස ලොවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. එවැනි ග්‍රන්ථ කිහිපයක නම් පහත ඉදිරිපත් කරමු.

1.    සහීහුල් බුහාරී

2.    සහීහ් මුස්ලිම්

3.    සුනන් අබූ දාවූද්

4.    සුනන් තිර්මිදී

5.    සුනන් නසාඊ

6.    සුනන් ඉබ්නු මා‍ජා

7.    මුස්නද් අහ්මද්

8.    මුඅත්තා

9.    දාරමී

10.  දෛයිලමී

11.  හාකිම්

12.  ඉබ්නු හිබ්බාන්

13.  ඉබ්නු හුසෛමා

14.  බෛහකී

15.  තබ්රානී

16.  මුස්නද් අල් බස්සාර්

මෙවැනි ග්‍රන්ථ වල සැදැහැවත් දැනුම් දෙන්නන්ගේ දම්වැලෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන හදීස් සහීහ් (නිවැරදි) හදීස් (දේව වකෘතුමාගේ වදන්) වේ. ඒවාට අවනත වීම හා පිළිපැදීම මුස්ලිම් වරයෙකුගේ අනිවාර්ය යුතුකමයි. ඔහු ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පිළිගන්නාක් මෙන්ම මෙයද දේව වදන් ලෙස පිළිගත යුතුය. කුර්ආනය හා සහීහ් හදීස් කාසියක දෙපැත්තක් මෙනී. මෙයින් එකක් පිළිගෙන එකක් ප්‍රති‍කෂේප කළ නොහැකිය. මේ දෙකම පිළිගෙන ජීවිතයේ සෑම අංශයක්ම මෙම මූලාශ්‍රයන් දෙකට අනුවම පමනක් හැඩගස්වා ගන්නා පුද්ගලයා පරිපූර්ණ මුස්ලිම්වරයෙකි.

ඒකක දේවියන් වහන්සේගේ දේව පණිවිඩය වන මෙම කුර්ආනයත් සහීහ් හදීසයත් මිනිස් ජීවිතයේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු සපයයි. උපතේ සිට මරණය දක්වා වූ ලෞකික ජීවිය අධ්‍යාත්මිකව හැඩගස්වාගත යුතු ආකාරය මෙම දේව මූලාශ්‍රයන් දෙක මගින් මනාවටම පැහැදිලි කර ඇත. කෙල ගැසීම වැන සුළු කරණක සිට පාලනය කිරීම වැනි සංකීර්ණ කරුණක් දක්වාම මෙම මූලාශ්‍රයන් දෙ‍කෙන් ඉදිරිපත් ‍කෙරෙන කරුණු දේව වක්තෘ මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කර එහි සාර්ථකතාවයද ඔප්පු කර ඇති නිසා ලොව දැනට ඇති එකම සහ කදිම යහමග මේ දෙක පමණි.

මෙම කුර්ආනය හා සහීහ් හදීස් යන මූලාශ්‍රයන්ට පරිබාහිරව, මෙ දෙකෙහි කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැති යම් දෙයක් ඉස්ලාම් යන නමින් යමෙක් පිළිපැද්දහොත් එය මංමුළාවකි. මෙවැනි මංමුලාවන්ට ඉස්ලාමීය ව්‍යවහාරයෙන් බිද්අත් යැයි කියනු ලැබේ. බිද්අත් යනු නිරයෙන් කෙළවර වන මහා පාපයක් බවට දේව වක්තෘ මුහම්මද් නබි තුමානෝ අවවාද කර ඇත.

මේ අනුව ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? යන්නත්, මුස්ලීම්වරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපයන් කෙසේ වියයුතුද? යන්නත් ඔබ‍ට පැහැදිලි වනු ඇත.

ඉබ්නු ජෙමීල්


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර