නිරාහාරව හා පිපාසිතව සිටීම පමණක් උපවාසය නොවේ - 2 from Ibnu Saheer's blog

උපවාසය තුලින් අල්ලාහ් (දෙවි) අපේක්ෂා කරන්නේ මිනිස් සමාජය පාපකාරී ක්‍රියාවන්ගෙන් ඈත්ව යහපත් හැදියාවකින් යුතුව දෙවියන්ට අවනතව ජීවත්වීමයි. මෙය ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ 2-183 වාක්‍යයෙන් පැහැදිලිව අවදාරණය කරයි. මේ උපවාසය තුලින් එම යහපත් ගුණාංග මිනිසා තුල වර්ධනය නොවන්නේ නම් එය අවාසනාවන්ත තත්වයකි. උපවාස සමය සත්ක්‍රියාවන් අධිකව කලයුතු අසීමිත ලෙස කුසල් රැස්කරගත හැකි කාල වකවානුවකි. ඒ තුලින් නිසි ප්‍රයෝජනය අප ලඟාකර නොගන්නවා නම් අප තරම් අභාග්‍යවන්තයන් තවත් සිටිය නොහැක. මේ උපවාස සමයේ යහපත් හැදියාවන් අප තුල ප්‍රගුණ වියයුතුයි. අප තුල තැන්පත් බව ප්‍රගුණ කරගත යුතුයි. විශේෂයෙන් ඉවසිලීවන්ත ලෙස කටයුතු කිරීම උපවාස සමයේ ඉස්ලාම් දැඩිව අවදාරණය කරයි. මෙය මුහම්මද් (සල්)තුමාණන් වරක් මෙලෙස ප්‍රකාශ කලේ,

 


නුඹලාගෙන් කෙනෙකු උපවාසයේ නිරතව සිටිය දී තවත් කෙනෙකු මොඩකමින් ක්‍රියා (රණ්ඩු) කලේනම් ‘මම උපවාසයේ නිරතව සිටිමි’ යනුවෙන් පවසන්න.
මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය – බුහාරි, තිර්මිදි


ඉහත හදීසය හොදින් විමසා බැලුවේ නම්, උපවාස සමය තුල මුස්ලීම් සමාජය ඉවසීමේ ගුණාංගය ප්‍රගුණ කලයුතුව බව පැහැදිලි වේ. අනවශ්‍ය ලෙස රණ්ඩු දඹරවලට නොපැටලී ඉතා සාමකාමී අයුරින් එවැනි අවස්ථාවලින් මඟහැර සිටිය යුතු බව ඉහත හදීසයෙන් පැහැදිලි වේ. එසේනම් මේ පිලිබදව මුස්ලීම් සමාජය දැඩි අවදානයෙන් කටයුතු කලයුතුය. මෙවන් වූ මහඟු ගුණාංගය ඉතා අලංකාර ලෙස මිනිස් සමාජයට කියාදෙන මේ උපවාසය තුල එම ගුණාංගයන් අප ප්‍රගුණ කර නොගන්නේ නම් අපගේ උපවාසය තුල අප කුසගින්නේ හා පිපාසයෙන් සිටියාට වඩා කිසිවක්  ලඟා කරනොගත් අවාසනාවන්ත පිරිසක් බවට පත්වෙනවා ඒකාන්තය.

 

ඉබුනු සහීර්

 


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Ibnu Saheer
Added May 23

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives