සලාත් හෙවත් වන්දනය කොටස - 05 - වුළු හා තයමුම් බිඳෙන කරුණු from ibnujameel's blog

වුළු හා තයමුම් බිඳෙන කරුණු

1.මළ පහ කිරීම හා මුත‍්‍රකිරීම

වුළු හා කයමුම් කර පසු මළ පහ කළ විට හෝ මුත‍්‍ර කර විට වුළු හා තයමුම් බ්ඳෙයි. සලාත් කරන්නේ නම් යළිත් වුළු කරගත යුතු වේ. තයමුම් කරන තත්වයක සිටින කෙනෙක් නම් තයමුම් කරගත යුතුයි.( අල් කුර්ආන් 4:43,5:6තිර්මිදී 89, අහ්මද් 17396, නාසඊ 127, ඉබ්නු මාජා 471යන කුර්ආන් වාක්‍ය වල හා හදීස් වල මේ සඳහා සාක්‍ෂි ඇත.)

2. වාතය පිටවීම

කෙනෙකුට වාතය පිට වූ විට වුළු හා තයමුම් බිඳෙයි. (සාක්‍ෂි : බුහාරී 135,176)

ඇතැමුන්ට වාතය පිට නොවුවද වාතය පිට වූවා සේ හැඟීමක් ඇති වේ. තවත් සමහරුන්ට මුත‍්‍ර බින්දුවක් පිටවූවා සේ හැඟීමක් ඇති වේ. නමුත් ඇඳුමෙහි ඒ සඳහා වූ කිසිදු සලකුණක් නොපෙනේ. මෙවැනි අය ඒ ගැන කලබල විය යුතු නැත.ඔහු නැවත වුළු කළ යුත්තේ වාතය පිටවූ බව හෝ මුත‍්‍ර පහ වූ බව පැහැදිලිවම තහවුරු වුනොත් පමණි. (සාක්‍ෂි: බුහාරී 137, මුස්ලිම් 589).

3. ලිංගික අවයවය ස්පර්ශ කිරීම

ලිංගික අවයවය ස්පර්ශ කළහොත් වුළු බිඳෙයි යනු ඇතැමුන්ගේ මතයයි. එසේ ස්පර්ශ කිරීම මගින් වුළු බිඳෙන්නේ නැත යන්න තවත් සමහරුන්ගේ මතය යි. මේ අදහස් දෙකම පරිශීලනය කිරීමේදී ගත හැකි නිවැරදි තීරනය වන්නේ යමෙක් අත, පය මෙන් සාමාන්‍ය අවයවක් සේ ස්පර්ශ කළහොත් වුළු නොබිදෙන බවත්,(සාක්‍ෂි : තිර්මිදී 78, නාසඊ 165, අබූදාවූද් 155,ඉබ්නු මාජා 476, අහ්මද් 15700) එයටම වූ විශේෂ තත්වය සලකා ලිංගික ආශාවෙන් මුසපත් වී ස්පර්ශ කළ විට වුළු බිඳෙන බවත් ය.(සාක්‍ෂි තිර්මිදී 77, නාසඊ 163, අබූදාවූද් 154, ඉබ්නු මාජා 472, අහ්මද් 26030)

4. “මදී” (හෙවත් ශූක්‍රධාතු පිවටීමට පෙර පිටවන දියරයකි) නැමැති ද්‍රවය පිටවීම

පුරුෂයින් කාමුකව මුසපත් වූ අවස්ථාවන්හි පිටවන ද්‍රවයට මදී යැයි කියනු ලැබේ. මෙය ශුක‍්‍ර ධාතුව නොවේ. මෙම මදී නැමැති ද්‍රවය පිටවීමෙන් වුළු බිඳෙයි.(බුහාරී 132, මුස්ලිම් 510) මෙම මදී නැමැති ද්‍රවය පිට වූවිට ලිංගික අවයවය සේදීමෙන් පසු වුළු කළ යුතුය.(බුහාරී 269)

5. නින්ද

තමාහට සිදුවෙන්නේ කුමක්දැයි කියා නොදන්නා තරමට තද නින්දෙන් පසුවුවහොත් වුළු බිඳෙයි.(සාක්‍ෂි නාසඊ 127, අහ්මද් 17396,17401, තිරිමිදී 89, ඉබ්නු මාජා 471). සිටගෙන හෝ වාඩිවී සිටින විටක සුළු නින්දක් ඇතිවුවහොත් වුළු බිඳෙන්නේ නැත.(සාක්‍ෂි මුස්ලිම් 1403).

 

6. ඔටු මස් අනුභව කිරීම

ආහාර වර්ග වලින් කුමනදේ අනුභව කළත් වුළු බිඳෙන්නේ නැත. නමුත් ඔටු මස් අනුභව කිරීම නිසා වුළු බිඳෙයි. කෙනෙක් වුළු කරගෙන සිටින විට ඔටුමස් අනුභව කළහොත් සලාත් කිරීම සඳහා ඔහු නැවතත් වුළු කළ යුතුයි.(සාක්‍ෂි: මුස්ලිම් 588)

ඉහත සඳහන් කළ කරුණු වලින් එකක් හෝ සිඳුවුවහොත් වුළු බිඳෙයි. ඒ හැර වෙන කිසිඳු හේතුවක් නිසා වත් වුළු බිඳෙන්නේ නැත. වමනය කිරීම හා ලේ ශරීරයෙන් වහනය වීම නිසා වුළු බිඳෙන බවට හදීස් ඇති නමුත් ඒවා සියල්ල පිළිගත නොහැකි දුර්වල (ලයීෆ්) හදීස් වේ. වුළු බිඳෙන හැම කරුණකින්ම තයමුම්ද බිඳෙයි.

කාන්තාවන් ස්පර්ශ කිරීමෙන් වුළු බිඳෙයි ද?

පුරුෂයින් කාන්තාවන්ව ස්පර්ශ කළ විටත්, කාන්තාවන් පුරුෂයින්ව ස්පර්ශ කළ විටත් වුළු බිඳෙයි යන්න මුස්ලිම් සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් ලඟ දැකිය හැකි මතයකි. නමුත් මෙම අදහස සනාථ කිරීමට පැහැලිදි සාක්‍ෂි කිසිවක් නොමැත. නබි (සල්) තුමාණෝ සලාත් කරන විට තමන් ඉදිරියේ නිදමින් සිටී තම භාර්යාව වූ ආයිෂා (රලි) තුමියව ස්පර්ශ කර ඇති බව (බුහාරී 519, මුස්ලිම් 889)හදීස්වල සඳහන් වේ. මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ කාන්තාවන් ස්පර්ශ කිරීම නිසා වුළු නොබිඳෙන බවයි.

ඉබුනු ජෙමීල්


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර