දෙවියන්හට පවුලක් නොවුයේ ඇයිද ? from Ibnu Saheer's blog

මෙයත් අදේවවාදීන් මෙන්ම බහුදේවවාදය පිලිගන්නා බොහෝ පිරිස් ඉස්ලාම් දහම සම්බන්ධයෙන් මතු කරන ජනප්‍රිය පැනයකි. මෙම ප‍්‍රශ්නයට හේතුව ද මිනිසාට දෙවියන් පිලිබදව තිබෙන අනවබෝධය හා මිනිසා, මිනිසාට සාපේක්‍ෂව දෙවියන් දෙස බැලීමේ දුර්වලතාවයයි. මිනිසාට බිරිදක් පවුල් ජීවිතයක් තිබෙනවාසේ ඇයි දෙවියන්ට නැත්තේ?. යන්න මෙම ප‍්‍රශ්නයේ පසුබිමයි. මුලින්ම මිනිසාට පවුලක් එසේත් නැත්නම්, බිරිදකගේ හා දරුවකුගේ අවශ්‍යතාවය ඇතිවන්නේ ඇයිද?. මෙම පැනයට අවධානය යොමු කලේනම්, ප‍්‍රධාන වශයෙන් මිනිසාට රාගය නැමති දුර්වලතාවයක් ඇත. එවිට එය නැති කරගැනීම පිණිස කාමසේවනයේ යෙදීමට අවශ්‍ය වේ. ඒ සදහා බිරිදකගේ අවශ්‍යතාවය ඇති වේ. මිනිසා තමන් මහලූවියට පත්වන විට තමාව රුකබලා ගැනීම සදහා දරුවකුගේත් එම දරුවා බිහිකිරීම සදහා බිරිදකගේත් අවශ්‍යතාවය ඇති වේ… මේ ආකාරයට අනන්තවු දුර්වලතාවයන් හේතු කොටගෙන ඇතිවු අවශ්‍යතාවයන් සදහා මිනිසාට පවුලකගේ අවශ්‍යතාවය ඇතිවේ. නමුත් ඉස්ලාම් දහමේ විශ්වාසයට අනුව දෙවි යනු සියළු ආකාරයේ දුර්වලතාවයන්ගෙන් බැහැර වුවකි. එමනිසා පවුලකගේ අවශ්‍යතාවය ඉස්ලාම් පවසන දෙවියටන්ට අවශ්‍ය නොවේ.ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයේ තවත් ප‍්‍රධාන දහමක් වන ක‍්‍රිස්තියානිවරුන්ගේ ද ඉස්ලාම් දහම පවසන ආකාරයේ දේව විශ්වාසයක් පැවතුනත්. එහි ද සමහරක් නිකායවාදිහු දෙවියන්ගේ දරුවෙකු යේසුස් (හෙවත් නබි ඊසා (අලෛ)) තුමා යයි පැවසීම තුල. ඔවුන් හා ඉස්ලාම් දහම අතර පරස්පරතාවයක් ඇති වේ. එනම් ඔවුන් ත‍්‍රීත්වය නම් සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරමින් යේසුස් (හෙවත් නබි ඊසා (අලෛ)) තුමා දෙවියන්ගේ පුත් බව විශ්වාස කරයි. ක්‍රිස්තියානිවරුන්ගේ මෙම විශ්වාසය ශුද්ධ වු කුර්ආනය 4-171 දේව වාක්‍ය මගින් අල්ලාහ් (දෙවි) තරයේ ප‍්‍රතික්ෂේප කරයි. එනම්,


අල්ලාහ් (දෙවියන්) ගැනද, ඔහුගේ රසුල්වරයා (වක්තෘ) ගැනද විශ්වාස කරවු. (දෙවියන් ත්‍රිත්වයක්) ‘තිදෙනෙකු’ යයි නොකියවු. ඇත්තෙන්ම අල්ලාහ් එකම දෙවියෙක්මය. ඔහුට දරුවකු සිටීමෙන් ඔහු සුවිශූද්ධය.

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය - 4-171


ඉහත දේව වාක්‍යයෙන් කිතු දහමේ විශ්වාසය වන දෙවියන්ට දරුවකු සිටී යන්න ඉස්ලාම් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. එසේම ඔහු එකම දෙවියා බවත් ඔහු හැර වෙනත් දෙවියෙක් නැති බවත්, ඔහු දරුවන් සිටීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් තොර බවත්, එම දුර්වලතාවයෙන් ඔහු සුවිශුද්ධ බවත් ඉහත වාක්‍යයෙන් පැහැදිලිව ඔප්පු වේ. 


මේ විෂය පිලිබදව තවදුරටත් කියවන්න - දේව විශ්වාසයඉබුනු සහීර්
Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Ibnu Saheer
Added Jul 14

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives