උපවාසය සාරධර්ම සියළු ලිපි

උගත් පාඩම් හා ඉදිරි ඉලක්ක – උපවාසය පිලිබදව විමසුමක්

උතුම් වූ මාසයක් විටෙක ආශ්චර්‍යයමත් වූ මාසයක් දැන් අපෙන් සමුගෙනය. මෙම මාසයේ උතුම් බව මාසය පුරාවටම විවිධ අවස්ථාවල අප සමාජය තුල මෙන්ම මෙම අඩවිය තුල ද සාකච්චා කලෙමු. නමුත් මෙම මාසය අප තුල ඇති කල ආශ්චර්‍යයමත් වෙනස පිලිබදව නැවත සලකා බැලීම අත්‍යඅවශ්‍ය කාරණයකි. රමලාන් (උපවාස) මාසය ආරම්භ වනවාත් සමඟ මුස්ලීම්වරුන් වන අපගේ ජීවිතවලට එය කල […]

ඉස්ලාමීය විමසුම් වක්තෘ හෙවත් නබිවරු සියළු ලිපි හජ්

බක්කාවේ පිහිටා ඇති ලොව ප්‍රථම දෙව් මැදුර

ඉස්ලාම් දහම මුස්ලිම්වරයෙකු හට අනිවාර්ය යුතුකම් 05 ක් අවධාරනය කරයි. ඒ අතුරින් එකක් නම් “හජ්” වන්දනයයි. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව “දුල්හජ්” මාසයේ (සම්මත දින දර්ශනය අනුව 2011 වර්ෂයේ එම මාසය ලබන්නේ ඔක්තොම්බර් මස අග භාගයේදී ය.) මෙම හජ් වන්දනය ඇරඹෙන අතර එහි දී සිදු කෙරෙන්නේ ලොව පුරා වෙසෙන මුස්ලිම්වරුන් (ඉස්ලාම් නියම කර ඇති) නියමිත දින […]

ඉස්ලාමීය විමසුම් වක්තෘ හෙවත් නබිවරු වක්තෘවරුන් සියළු ලිපි හජ්

හජ් වන්දනය හා නබි ඉබ්බ්‍රාහීම් (අලෛ) තුමා

මුස්ලීම් සමාජයට වැදගත් වූ මාසයක් ඉදිරි දින කිහිපය තුල උදාවීමට නියමිතය. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව “දුල්හජ්” නම් එම මාසය (2011 ඔක්තෝබර් මසයේ) ආරම්භ වීමට නියමිත වන අතර එය ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව වර්ෂයේ අවසාන මාසය වේ. වර්ෂයක් පාසා මෙම මාසයේ උදාවත් සමඟ එහි මහිමය හා එම මාසයේ මුස්ලීම්වරුන් කෙරෙහි අනිවාර්ය යුතුකමක් වූ හජ් වන්දනය පිළිබඳව […]