ඉස්ලාමීය විමසුම් දෙවියන් දේව වාදය දේව විශ්වාසය පුවත් විමසුම සියළු ලිපි

ඉස්ලාම්, චින්තන නිදහස හා වහල්භාවය

අතීතයේ පටන් අද දක්වා ලොව ජීවත් වන සෑම මනුෂ්‍යයෙකුම යම් කිසි දහමක් හෝ දර්ශනයක් එසේත් නැත්නම් මතවාදයන් මූලික පදනමක් කර ගනිමින් ජීවත් වෙති. ඒවා දේවවාදී හා අදේවවාදී චින්තන වශයෙන්ද, සුවිශේෂි පුද්ගල චින්තනයන් මත පදනම් වූ මග පෙන්වීම් වශයෙන්ද, විවිධ පුරාවෘත පදනම් වූ මිත්‍යාවන් හා මනක්කල්පිතයන් වශයෙන් ද වෙන්කල හැක. මේවා අතුරින් ලොව ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිවන්නේ […]

ඉස්ලාමීය විමසුම් වක්තෘ හෙවත් නබිවරු වක්තෘවරුන් සියළු ලිපි හජ්

හජ් වන්දනය හා නබි ඉබ්බ්‍රාහීම් (අලෛ) තුමා

මුස්ලීම් සමාජයට වැදගත් වූ මාසයක් ඉදිරි දින කිහිපය තුල උදාවීමට නියමිතය. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව “දුල්හජ්” නම් එම මාසය (2011 ඔක්තෝබර් මසයේ) ආරම්භ වීමට නියමිත වන අතර එය ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයට අනුව වර්ෂයේ අවසාන මාසය වේ. වර්ෂයක් පාසා මෙම මාසයේ උදාවත් සමඟ එහි මහිමය හා එම මාසයේ මුස්ලීම්වරුන් කෙරෙහි අනිවාර්ය යුතුකමක් වූ හජ් වන්දනය පිළිබඳව […]

ඉස්ලාමීය විමසුම් දෙවියන් දේව පූස්තකයන් දේව විශ්වාසය දේවදුතයන් පෙර නියමයන් වක්තෘ හෙවත් නබිවරු වක්තෘවරුන් විනිශ්චය දිනය ශුද්ධ වු කුර්ආන් සියළු ලිපි

ඉස්ලාමීය ප‍්‍රතිපත්ති විග‍්‍රහය

අසීමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ටමය සියලු ප‍්‍රශංසා ගොඩනැගිල්ලක ශක්තිමත් බව රඳා පවතින්නේ එහි අත්තිවාරම මත ය. ගොඩනැගිල්ල ශක්තිමත් වන්නේ අත්තිවාරම ශක්තිමත් නම් පමණි. අත්තිවාරම හොඳ නැත්නම් එම ගොඩනැගිල්ල කඩා බිඳ වැටෙනු ඇත. ඉස්ලාම්හි අත්තිවාරම එහි ඒක දේව ප‍්‍රතිපත්තියයි. මෙම ඒක දේව ප‍්‍රතිපත්තිය නිවැරදි වුයේ නම් පමණි, අනිකුත් කටයුතු හා නැමදුම් දෙවි විසින් පිළිගනු ලබන්නේ. ඒක […]