ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - අක්කරපත්තුව (දමිල ජතිවාදය) | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 19
මෑතක සිට උතුරු නැ‍ගෙනහිර ප්‍ර දේශවල හින්දු ජාතිවාදය මුස්ලීම් ජනතාවට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රවනතාවයක් දකින්ට ඇත. එහි තවත් අවස්ථාවක් ලෙස ඉතා සුළු සිද්ධියක් එනම්, මුස්ලීම් ජාතිකයෙකු විසින් හින්දු ජාතිකයෙකුට අයත් ඉඩමක් මිලදී ගැනීම පදනම් කරගෙන 2018/06/18 දින අක්කරපත්තු මුස්ලීම් ජනයා ඉලක්ක කොට හින්දු ජාතිවාදීන් පිරිසක් විසින් සංවිධානාත්මකව ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇත. 
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 19

https:///...p;id=100026575954153


அக்கரைப்பற்று முஸ்லிம்கள் மீது இனவாதத் தாக்குதலில் தொடர்புடைய Rss தீவிரவாத கும்பலின் போட்டோக்கள் பொலிஸ் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு
============================

போட்டோக்களை தந்து உதவிய தமிழர்கள் அனைவரும் முஸ்லீம்கள் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இந்த இனவெறி செயல்களுக்கும் தமிழர்களுக்கு எந்தவித சம்ந்தமும் இல்லை என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்

யாரும் தமிழர்களை ஏசுவதோ திட்டுவதோ இருக்கக்கூடாது நாம் அனைவரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளவும்

இந்த இனவெறி தூண்டுதலின் முக்கிய காரணம் தமிழர் அரசியல் வாதிகளும் இவர்களுக்கு உதவியாக இந்தியாவை சேர்ந்த Rss தீவிரவாத அமைப்பும் என்பது வெளிவந்தது

அக்கரைப்பற்று பொத்துவில் வீதியில் இராணுவ முகாமுக்கு அருகில் முஸ்லிம் சகோதரர் ஒருவருக்குச் சொந்தமான காணியில் வேலியிட சென்ற முஸ்லிம்கள் மீது சற்றுநேரத்திற்கு முன்னர் ஆலையடிவேம்பு பிரதேச சபைத் தவிசாளர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் தூண்டுதலில் பேரில் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களின் மோட்டார் பைசிக்கிள்களும் நாசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தமிழர்களிடமிருந்து முஸ்லிம் காணி வாங்கக் கூடாது, மீறி வாங்கினால் கொலையும் கெய்வோம் எனவும் அச்சுறுத்தல் மேகொள்ளப்பட்டே இவ்வினவாத தாக்குதல் இடம்பெற்றுள்ளது.

பொலிசார் ஸ்தலத்திற்கு சென்றுள்ளனர். இது தொடர்பாக ஏலவே ஒரு தடவையும் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டு பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டு, வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையிலே, இன்றைய இத்தாக்குதலும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வந்தவர்கள் கறுப்பு சீலையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வந்து திட்டமிட்ட வகையில் இத்தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது...

இப்படிக்கு

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 19
මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වූ පිරිසගේ පිංතූර පහල Link එක තුලින් දැකිය හැක


පිංතූර නැරඹීමට...The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jun 19
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 19


අක්කරපත්තු ප්‍රහාරය

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 19

Quote from Ibnu Saheer මෑතක සිට උතුරු නැ‍ගෙනහිර ප්‍ර දේශවල හින්දු ජාතිවාදය මුස්ලීම් ජනතාවට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රවනතාවයක් දකින්ට ඇත. එහි තවත් අවස්ථාවක් ලෙස ඉතා සුළු සිද්ධියක් එනම්, මුස්ලීම් ජාතිකයෙකු විසින් හින්දු ජාතිකයෙකුට අයත් ඉඩමක් මිලදී ගැනීම පදනම් කරගෙන 2018/06/18 දින අක්කරපත්තු මුස්ලීම් ජනයා ඉලක්ක කොට හින්දු ජාතිවාදීන් පිරිසක් විසින් සංවිධානාත්මකව ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇත. 

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 20
https://www.madawalaenews.com/2018/06/e.html


අක්කරපත්තු ප්‍ර දේශවල මුස්ලීම් ජනයාට එරෙහි ජාතිවාදය දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක බව මඩවල පුවත් වෙබ් අඩවිය වාර්ථා කරයි. විස්තර පහතින් කියවන්න


කියවන්නHelp

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර