ජාතිවාදී ප්‍රහාර - මහනුවර ප්‍රහාරය | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 29
1915 දී මහනුවර සිදු වූ ජාතිවාදී මෙම ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවූ පලමු සිංහල මුස්ලීම් ජාතිවාදී කෝලාහලය ලෙස ඉතිහාසයේ මෙය සදහන් වේ. 
The Forum post is edited by Ibnu Saheer May 30
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30


ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල-මුස්ලිම් මහා ගැටුමක් පළමු වරට වාර්තා වන්නේ 1915 වසරේදීය.

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30

1915 මැයි 28 දින මහනුවර ගම්පල ප්‍රදේශවලින් ඇරඹු ගැටුමින් මුස්ලීම්වරුන්ට සිදුවු ජීවිත හානි හා දේපළ හානි එක් නිල වාර්තාවකට අනුව නිවාස ගිනි තැබිම්,කඩ ගිනි තැබිම් 350ක්සොරකම් කීරිම් 4075ක් ද, අනෙකුත් හානි කිරීම් 86ක්මුවර් මරණ 25ක්තුවාල වීම් 189 ක් හා දූෂණයන් 04 ක් ද ඇතුළත් විය. එවකට රටේ සමස්ථ මුස්ලීම් ජනගහනය ලංකා මුස්‌ලිම් 233901 ක්‌ද මුහුදු බඩ මුස්‌ලිම් (Coast moovers) 32724 ක්‌ද යන වශයෙනි.


The Forum post is edited by Ibnu Saheer May 30
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30

Quote from Ibnu Saheer

1915 මැයි 28 දින මහනුවර ගම්පල ප්‍රදේශවලින් ඇරඹු ගැටුමින් මුස්ලීම්වරුන්ට සිදුවු ජීවිත හානි හා දේපළ හානි එක් නිල වාර්තාවකට අනුව නිවාස ගිනි තැබිම්,කඩ ගිනි තැබිම් 350ක්සොරකම් කීරිම් 4075ක් ද, අනෙකුත් හානි කිරීම් 86ක්මුවර් මරණ 25ක්තුවාල වීම් 189 ක් හා දූෂණයන් 04 ක් ද ඇතුළත් විය. එවකට රටේ සමස්ථ මුස්ලීම් ජනගහනය ලංකා මුස්‌ලිම් 233901 ක්‌ද මුහුදු බඩ මුස්‌ලිම් (Coast moovers) 32724 ක්‌ද යන වශයෙනි.


1915 මැයි මාසයේ මහනුවර වෙසක් පෙරහැරක් අදාළ කරගෙන ඇති වූ කෝලාහලයක් අවසානයේ 25 දෙනෙක් මරුමුවට පත්වූහ. කාන්තාවන් 4 දෙනෙක් දූෂණයට ලක්වූහ. 189 දෙනෙක් තුවාල ලැබූහ. ඒ, රට පුරා පැතිරුණු මුස්ලිම්-විරෝධී හිංසනයක් නිසා ය.
එදා පැවති බි‍්‍රතාන්‍ය යටත්විජිත ආණ්ඩුව යුද නීතිය ප‍්‍රකාශයට පත්කෙළේය. ආණ්ඩුවේ හමුදාවන් සහ පොලීසිය විසින් එම ප‍්‍රචණ්ඩත්වය මැඩලීමේදී අඩු වශයෙන් 63 දෙනෙකු ඝාතතනය කෙරුණි. වැවිලිකරුවන් සහ ව්‍යාපාරිකයන් වැනි ඉංග‍්‍රීසි ස්වේච්ඡා සාමාජිකයන්, සමහර විට ආණ්ඩුවේ ද ආශීර්වාදය ඇතිව, විවෘතවම ජනතාවට වෙඩි තැබූ බවට වාර්තා තිබේ.
කෝලාහල අවසන් වන විට 4000 කට වැඩි මුස්ලිම් කඩසාප්පු ප‍්‍රමාණයක් කොල්ලකා තිබුණි. දවස් 9 ක කාලයක් තුළ මුස්ලිම් පල්ලි 17 ක් ගිනිබත් කොට තිබුණි.
උපුටා ගැනීම - www.vikalpa.org/?p=32412
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 31

දමිල බසින් කරන ඉදිරිපත් කිරීමකි.