සමාජ සත්කාර සේවා | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 4
ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය තුල සමස්ථ සමාජයේ අවදානය යොමු වියයුතු උදව් උපකාර අවශ්‍ය පිරිස් විශාල වශයෙන් සිටිනවා යන්න නොරහසකි. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය නිසිලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැතිවීම සමාජයේ විශාල අඩුවකි. එසේම උදව් උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වන තනිපුද්ගල හා ආයතන, සංවිධාන ද බොහෝමයක් ඇතත් මේවා නිසිලෙස සම්බන්ධීකරණය නොවීමත්, අතරමැදියන් සාධාර්ණව කටයුතු නොකිරීමත් විශාල ගැටළුවකි. මේ දුර්වලතාවය හදුනාගත් යහමග අඩවිය තනිපුද්ගල අවශ්‍යතා මෙන්ම සමූහයක අවශ්‍යතා යන ආකාර දෙක සමස්ථ ජාතියේ අවදානයට ගෙන පිණිස මෙම මණ්ඩප ඉදිරිපත් කරමි. 
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 4

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்...

 அட்டாளைச்சேனை 04ம் பிரிவைச் சேர்ந்த முஸம்மில் மௌலவி (மின்ஹா புக்சொப்) என்பவரது மகன் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த பல மாதங்களாக மகரகம வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்... 

ஏற்கனவே பல லட்சம் ரூபாய்கள் செலவு செய்த நிலையில் சில ஊசிகள் போடுவதற்காக பதினைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் அவசரமாக தேவைப்படுகின்றன.. எனவே இந்நிதியினை தனிப்பட்ட ஒரு நபரால் திரட்ட முடியாத நிலையில் எமது மஸ்ஜிதுத் தஃவா பள்ளிவாசல் ஊடாகவும் நிதிகளை திரட்டி வழங்கி உதவி செய்ய வேண்டியுள்ளது.... 


எனவே முடியுமானவர்கள் தங்களால் முடியுமான நிதி உதவிகளை வழங்கி ஒரு உயிரைக் காப்பாற்ற உதவி செய்யுமாறு தயவுடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்... 


தொடர்புகளுக்கு... 

பொருளாளர் : 0776688371 

Father:- J muzammil (moulavi)  

247B, GTC   North Road , Addalaichenai. 04   


mobile; 0778919186 . 


Bank details.. 

Jamaldeen muzammil #AC NO: 8172006281 #commercial bank AKP branchHelp

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර