ඉස්ලාම් දහම වැලඳ ගැනීම - ලොවපුරා විමසුමක් | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13 '18
ලොවපුරා ජනප්‍රිය චරිත අද සීඝ්‍රයෙන් ඉස්ලාම් දහම කරා ඇදී එමින් සිටී. මේ මණ්ඩපය තුලින් එලෙස ඔවුන් ඉස්ලාම් දහම වැලඳගත්තේ ඇයිද? යන්නත්, එයට බලපෑ හේතු කාරණා කුමක්ද? යන්නත් ඔවුන්ගේ අදහස් දැක්වීම මෙහි පෙලගසන්නට අදහස් කරමි. 
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13 '18

Top Stars Celebrities Convert to Islam Why they chose

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13 '18

This is jayina. The is a muslim convert.

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13 '18

Do you believe & trust your god ! | My Convert Story | Islamic Reminder

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13 '18

Reborn - I can't believe how much I was lied to (Emotional)

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13 '18

என்னை கவர்ந்த இஸ்லாம் | M.G.Rahim @ Monika 

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 25 '18

Read More...


Myriam Francois converted to Islam & currently taking part in organizations that helping the poor and orphan kids .

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 7 '18
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 7 '18

List of converts to Islam


The following is an incomplete list of notable people who converted to Islam from a different religion or no religion. This article addresses only past professions of faith by the individuals listed, and is not intended to address ethnic, cultural, or other considerations. Such cases are noted in their list entries. The list is categorized alphabetically by their former religious affiliation.


Link


The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 7 '18
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 23 '18

Angelina is a Muslim Now - A christian girl who converted to Islam

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Aug 11 '18

'


வழங்குபவர்: டாக்டர் அப்துல்லாஹ் (பெரியார்தாசன்)
நாள்: ஹிஜ்ரி 28.03.1431 – (14.03.2010)

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Aug 11 '18
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Aug 28 '18Kristiane Backer performs Hajj


converted to Islam in 1995.

Yahamaga
Yahamaga Dec 5 '19


A growing number of DFW Hispanics are converting to Islam

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Dec 28 '19

Islam isn't just the fastest-growing religion in the world, it's also the fastest-growing faith in U.S. prisons. But why do so many inmates turn to this religion? 10 to 15% of U.S. prisoners are Muslim, and many of them had to fight to practice their faith behind bars. So how different is observing Islam while incarcerated? And what happens to their faith when new converts are released? Learn more here: Pew Research Center. “Why Muslims Are the World's Fastest-Growing Religious Group.” http://www.pewresearch.org/fact-tank/...Prison Policy Initiative. “Mass Incarceration: The Whole Pie 2017.” https://www.prisonpolicy.org/reports/...The Islamic Monthly. “Prison: A Sacred Space in American Islam.” https://www.theislamicmonthly.com/ame...

eDoc
eDoc Jan 2


Mosques in Moscow overflowing

eDoc
eDoc Jan 2

Quote from eDoc


Mosques in Moscow overflowingMuslim Image-Makers, Made in Moscow | The New York Times

eDoc
eDoc Jan 8


Lidsay Conrad Alfieri, author of autobiographical book: "From Prom Queen to Hijabi" shares her story of how she came to Islam. You can buy her book here: https://www.amazon.com/gp/product/107...

The Forum post is edited by eDoc Jan 8
eDoc
eDoc Jan 8

Quote from Ibnu SaheerKristiane Backer performs Hajj


converted to Islam in 1995.Kristiane Backer was first introduced herself to the spiritual journey to Islam by Imran Khan, who has recently become the new Prime Minister of Pakistan. Backer, a qualified homeopath, was inspired by it all and by the grace of Almighty, converted to Islam in 1995. Kristiane Backer, a former MTV presenter during her Hajj pilgrimage was impressed by the ability of the Kingdom of Saudi Arabia that facilitates more than two million pilgrims, the Saudi Press Agency (SPA) reported.


eDoc
eDoc Jan 8

Quote from Ibnu Saheer

Do you believe & trust your god ! | My Convert Story | Islamic Reminder


Pages: 1 2 »

Write to Yahamaga

මෙහි Click කරන්න

Parallel Sites

Blogs

Ibnu Saheer
මිහිමත වෙසෙන ඕනෑම කෙනෙකුහට තම උපන් බිම කෙරෙහි ආදරයක්, ආකාර්ෂණයක් හා හැඟීමක් පැවතීම සාමාන්‍ය කාරණයකි.... more
Ibnu Saheer
ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සුවිශේෂි දිනයන් පිලිබදව කරන ඉස්ලාමීය විමසුම මේ ලිපිය යටතේ පෙලගැසීම සිදු... more
Ibnu Saheer
2020 නව වසර උදාවත් සමඟ නව වසර සදහ වූ සුභපැතුමන් හතරවටින් ප්‍රකාශ වෙමින් ඇත. මේ මොහොතේ බහුතර මුස්ලීම්... more

Forum Topics

Ibnu Saheer
ලංකාවේ මනුෂ්‍ය ඝාතන වැඩි වශයෙන් සිදුවන්නේ පිළිවෙළින් ඉඩම් ආරවුල්, අනියම් සබඳතා සහ මත්ද්‍රව්‍ය... More
Ibnu Saheer 2 hours ago
Ibnu Saheer
සියළු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා..! - මේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවයි. නමුත් ලොව එකම බෞද්ධ රටේ එම ප්‍රතිපාදව... More
'':
fade
slide
Rating: