හින්දු සහෝදරයෙකු විශ්මිත අන්දමින් ශුද්ධ වු කුර්ආනය පාරායනය කරයි

0 7


අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *