• ibnujameel
  ibnujameel created a new blog post
  සලාත් හෙවත් වන්දනය කොටස - 04 - තයමුම්
  තයමුම්

  සලාතය සඳහා
  වුළු අනිවාරය බවත් ස්නානය අනිවාර්ය වූ පුද්ගලයා ස්නානය කළ යුතු බවත් ඉහත මාතෘකා
  යටතේ සාකච්ජා කළෙමු. නමුත් සමහර අවස්ථාවල වුළු කිරීම...
  Jul 4
  0 0
Share: