මුස්ලීම් අවදානයට සියළු ලිපි

අපාය වාසීන්ගේ සතර මහා පැතුමන්

මෙලොව ජීවත්වන සෑම කෙනෙකුටම මරණින් මුතුවද ජීවයක් ඇතැයි ලොව පවතින සෑම දහමක්ම පිලිගනී. එහිදී මොලව කරන කුසල් අකුසල් අනුව එම මරණින් මතු ජීවයට නිරය හෝ ස්වර්ගය හිමිවන බවද සෑම ආගමක් ම වාගේ  පිලිගනී. ඉස්ලාම් දහම ද මෙලොව කරන කුසල් අකුසල් අනුව සදාකල් නිරය, තාවකාලික නිරය හෝ සදාකල් ස්වර්ගය යන්න පිලිගනී.

ඉස්ලාමීය විමසුම් සියළු ලිපි

සියදිවි නසාගැනීම පිලිබදව ඉස්ලාමීය ස්ථාවරය

පසුගිය 21 බෝම්බ ප්‍රහාරය මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් බවත්, එයට සම්බන්ධ වූ පිරිස මුස්ලීම්වරුන් යන්නත් දැන් පැහැදිලිව අනාවර්ණය වී ඇත. මේ හේතුව නිසා ‘මුස්ලීම්වරයෙකු මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් එල්ල් කිරීම ඉස්ලාම් දහමට අනුකූලද ?’ යන කාරණය ‘යහමග’ තුලින් විමසා බැලීමට මා අදහස් කරමි. මෙහිදී ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය ප්‍රථමයෙන් වටහාගතයුතු කාරණය නම්, මුස්ලීම්වරුන් කරන සියල්ල ඉස්ලාම් නොවන බවත්, […]

පාඨක ලිපි විද්‍යාව සියළු ලිපි

අපාගින්නෙහිත් “විද්‍යාව”..!!

(මෙය ‘යහමඟ‘ ට යොමු කර තිබූ පාඨක ලිපියකි ) ඉස්ලාමය ගැන සොයන්නට වෙරදරන ඔබට ඉස්ලාමයේ සාරාංශය පවසා ලිපිය පටන්ගන්නට කැමැත්තෙමි. මුලු විශ්වයටම අදාල එක් සත්‍යය ධර්මයක් ඇත. එය පිලිගෙන යහපත් ලෙස ජීවත් වුවහොත් මරණින් මතු ස්වර්ගය හිමිවේ. එම සත්‍යය නොපිලිගැනීමට තරම් ඔබ මුරණ්ඩු වුවහොත් මරණින් මතු අපාය හිමි වේ. අපාගින්නෙහි පිලිස්සිමට ඔබට සිදුවනු ඇත. අල්කුර්-ආනයේ […]