කාලීන පුවත් විමසුම සියළු ලිපි

අලූත්ගම අලූත්වෙයිද?

මෙහි පහතින් ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිය 2014/06/29 දින අප රටේ ජාතික පුවත්පතක් වන ‘රාවය’ පුවත්පතේ පලකර තිබූ අළුත්ගම සිද්ධිය පිලිබදව ගවේෂණාත්මක ලිපියකි අලූත්ගම, බේරුවල ප‍්‍රදේශයන්හී ඝන අන්ධකාරය පහව ගොස් ආලෝකය මතුව ඇතැ’යි බෙන්තරගඟින් මෙපිට හා හූවය. එහෙත් ඒ පැත්තෙහි තවමත් මීයට පිම්බාක් මෙනි. දහවලේවුව එහි වෙසෙනවුන්ගේ ජීවිත කට්ට කරුවලේමය. බුර බුරා නැගුණු කළු දුමාරයටහසුවූවන්ගේ ඇස් […]