ආගමික නීති උපවාසය සලාතය සියළු ලිපි

කියාමුල් ලෛල් (රාත්‍රී නැමදුම)

“අනිවාර්ය වූ (ෆර්ල්) සලාතයන්ට පසු ඉතාම උසස් අධිකව කුසල් ගෙනදෙන නැමදුම රාත්‍රි කාල නැමදුම හෙවත් කියාමුල් ලෛල් නැමදුම හෙවත් සලාතයයි.” නබි (සල්) තුමානෝ මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ. “රමලාන් මාසයෙන් පසු ශ්‍රේෂ්ඨ උපවාසය වන්නේ අල්ලාහ්ගේ මස වන මුහර්රම් මසහි කරනු ලබන උපවාසය යි. අනිවාර්ය වූ සලාතයට පසු ශ්‍රේෂ්ඨ සලාතය වන්නේ රාත්‍රීකාල සලාතය යි.” දැනුම් දෙන්නා – අබූ […]

උපවාසය සාරධර්ම සියළු ලිපි

බියබැතියන් වනු පිණිසය

එය මීට වසර 1430 කට පෙර මැදපෙරදිග දේශයේ පිහිටී මක්කා නම් නගරයක් විය. එය විවිධ වූ දුරාචාර, මනුෂ්‍ය ඝාතන, මත්පැන් භාවිතය හා අනිකුත් සමාජ විරෝධි ක්‍රියාවන් ගෙන් පිරී නගරයක් විය. එහි ක්‍රියාත්මක වූයේ කැලෑනිතිය එනම් ශක්තිවන්තයා බලවතා යන න්‍යාය පමණි. එම සමාජය තුල මුහම්මද් නම් වූ අපූරැ මිනිසෙක් විය. ඔහු හරහා එම මිලෙඡ්ච සමාජයට දේව […]

උපවාසය සාරධර්ම සියළු ලිපි

උගත් පාඩම් හා ඉදිරි ඉලක්ක – උපවාසය පිලිබදව විමසුමක්

උතුම් වූ මාසයක් විටෙක ආශ්චර්‍යයමත් වූ මාසයක් දැන් අපෙන් සමුගෙනය. මෙම මාසයේ උතුම් බව මාසය පුරාවටම විවිධ අවස්ථාවල අප සමාජය තුල මෙන්ම මෙම අඩවිය තුල ද සාකච්චා කලෙමු. නමුත් මෙම මාසය අප තුල ඇති කල ආශ්චර්‍යයමත් වෙනස පිලිබදව නැවත සලකා බැලීම අත්‍යඅවශ්‍ය කාරණයකි. රමලාන් (උපවාස) මාසය ආරම්භ වනවාත් සමඟ මුස්ලීම්වරුන් වන අපගේ ජීවිතවලට එය කල […]