පුවත් විමසුම සියළු ලිපි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට ෆේස්බුක් දායක වූ බව පිලිගනී.

මෙහි පහතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ ‘වෛරී ප්‍රකාශ සහ කටකතා ව්‍යාප්තිය ‘ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට දායක වුණා’ – ෆේස්බුක්‘ යන මාතෘකාව යටතේ 2020/05/13 දින BBC සිංහල භාෂා වෙබ් අඩවියේ පලවූ ලිපියයි. මෙම ලිපිය තුලින් ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ‘මේ රටේ සමාජ ජාල ජාතිවාදය’ පිලිබදව බොහෝ කරුණු අණාවර්නය කෙරෙන නිසාත්, මේ රටේ ජාතිවාදීන් කොතරම් සූක්ෂමව ක්‍රියාත්මක […]