කාන්තා කාලීන ජාතිවාදීය බුද්ධිමත් විමසුමට විඩියෝ සියළු ලිපි

මුස්ලීම් දරුවන්ගේ පාසැල් ඇදුම

මෙහි පහත දැක්වෙන්නේ ශ‍්‍රී ලාංකාවේ මුස්ලීම් පාසැල් දැරියන් සදහා පාසැල් නිළ ඇදුම වශයෙන් පන්ජාබ් එනම් දිග කලිසමක් හා හිස්වැස්මක් සහිත ඇදුමක් ඇදීමේ අවසරය ලබාදෙන චක‍්‍ර ලේඛනයයි. මෙම චක‍්‍රලේඛනය 1980 දී රජය මගින් නිකුත් කලද අදටත් මෙම නීතිය බොහෝ පැසැල්වල කි‍්‍රයාත්මක නොකිරීම රටේ සුළු ජාතියක් වන අපගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීමකි. එසේම රටේම බුද්ධිමතුන් බිහිකරන පාසැල් […]