ඉතිහාසය කාලීන ගවේෂණ සියළු ලිපි

රෝම අධිරාජ්‍ය සහ පහත්ම පොළොව

සත්වන සියවසෙහි ආරම්භයේදී ලොව තිබූ මහා අධිරාජ්‍යයන් දෙකකි, ඒ “රෝම“ (බයිසාන්දියානු) අධිරාජ්‍ය හා “පර්සියානු“ අධිරාජ්‍යය. ක්‍රි.ව. 613 -614 කාල වකවානුවේ මෙම අධිරාජ්‍ය දෙක විශාල යුදයක පැටලුනි. එහි ප්‍රතිලපය වූයේ රොම අධිරාජ්‍ය පරාජයට පත්කොට පර්සියානුවන් ජය ලැබීමයි. එහිදී (“රෝම“ අධිරාජ්‍යයට අයත්) ඩමස්කසය හා ජෙරුසලම පර්සියානුවන් අතට පත් විය. ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ (“රෝමය“ නැමැති) 30 වන පරිච්චේදයේ […]

ඉතිහාසය ගවේෂණ ශුද්ධ වු කුර්ආන් සියළු ලිපි

රෝමාවරුන් ජය ගැනීම ලොව පහත්ම භූමිය

මීට වසර 1400 කට පෙර රෝමාවරුන් හා පාරිසීයවරුන් අතර දරුණු යුද්ධයක් සිදුවිය. මෙම වකවානුවේ රෝමාවරුන් මුස්ලිම්වරුන් හා සුහදව කටයුතු කල අතර පාරිසීයවරුන් මුස්ලිම්වරුන් හා නිතර නිතර ගැටෙමින් ජීවත් විය. මෙවැනි මොහොතක රෝමාවරුන් හා පාරිසියවරුන් අතර ඇති වු යුද්ධයේ දී මුස්ලීම්වරුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව වුයේ රෝමාවරුන් ජයගත යුතු යන්නයි. නමුත් මෙම යුද්ධයේ දී රෝමාවරුන් අවාසනාවන්ත ලෙස පරාජ වු […]