ජාතියේ අවාසනාවට මෙහෙමත් ඉෆ්තාර්..!

උපවාස මාසයේ උපවාසයෙන් මිදෙන මොහොත කොතරම් සුවිශේෂි මොහොතක්ද?. ඒ මොහොතට ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් ජාතියට ම වින කරපු. පරම්පරා ගණනාවක් වන්දි ගෙවන්න වැඩ කරපු පවුලක් ආරාධනා කොට එයට ආගමික මුහුණුවක් ලබාදෙන්න තරම් මේ මුස්ලීම්වරුන් නිවටවූයේ ඇයි?
Share:

The Wall

Ibnu Saheer
May 28
එදා සහ අද බුද්ධිමත් අවදානයට බිඳක්...
Ibnu Saheer
May 28
මේ මොහොතේ ගාල්ලේ මිලිද්දුව හිදායත් උත්සව ශාලාවේ ජාතිවාදී රාජපක්ෂ පවුලේ බැසිල් රාජපක්ෂ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ඉෆ්තාර් උත්සවයට පිලිගැනීමේ පෙරහැර ඉහතින් දැක්වේ..
Ibnu Saheer
May 28
මුස්ලීම් වෙස්ගත් මේ කුහකයන් හා දේශපාලන අරමුණින්නි බැටළු හම් පොරවාගත් මේ නිවටයන් දැන්වත් මුස්ලීම් සමාජය හදුනා නොගන්නේ නම් එය ජාතියේ අවාසනාවකි.
You need to sign in to comment

Video

By Ibnu Saheer
Added May 28

Other user videos

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Tags