Browse Videos

Tag search result for: "කුර්ආන්"

Tag Search

සූරා ෆාතිහා පාරායනය - සිංහල පරිවර්ථන
සූරා ෆාතිහා පාරායනය - සිංහල පරිවර්ථන
By Ibnu Saheer

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර