Browse Videos

Tag search result for: "මුස්ලීම්"

Tag Search

රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර් පිලිබදව පාර්ලිමේන්තුවේ කල කථාව
රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර් පිලිබදව පාර්ලිමේන්තුවේ කල කථාව
By Ibnu Saheer
යුධ පිටියක නැමදුම් කරන ආකාරය
යුධ පිටියක නැමදුම් කරන ආකාරය
By Ibnu Saheer

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර